خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "لودسل سینگل پوینت"

لودسل تک نقطه ای یا سینگل پوینت Single Point
لودسل تک نقطه ای یا سینگل پوینت Single Point لودسلی است كه مـعمـولا" به يك صفـحه يا پلتفرم مربع يا مستطيل شكل با یک نقطه اتصال به کفه متصل می شود