لودسل تک نقطه ای یا سینگل پوینت Single Point

لودسل تک نقطه ای یا سینگل پوینت Single Point

لودسلی است كه مـعمـولا" به يك صفـحه يا پلتفرم مربع يا مستطيل شكل
 با یک نقطه اتصال به کفه متصل می شود .

single point loadcell

يك سمت لودسل تک پایه بر روی محل صلبی وصل شده و بر سمت ديگر آن وزن و يا نيرو جهت اندازه گيری
اعمال می شود .
در طـراحی لـودسل تـک پـایه يا تـك نـقطه ای مـقدار سايز پـلتـفرمی كه می توانـد وزن را بـدون خطا اندازه گيريی نمايد در مشخصات لودسل ذکر می گردد .
لودسل تک پایه یا تـك نقـطه ای از جنس آلومينيوم جهت مصارف عمومی نظير ترازوهای ديجيتالی و لودسل از جنس استيل ضدزنگ جهت مصارف صنعتی و تورين صنعتی استفاده می شود .
رنج وزنی لودسل های تك نقطه ای از 100 گرم تا 2 تن می باشد .

موارد استفاده لودسل تک نقطه ای:
لودسل ترازو تک پایه
لودسل توزین نقاله ای تک پایه
لودسل توزین ماشین بسته بندی و پرکن

انصراف از نظر
*