خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2024"  از "اسفند"

توزین در صنعت
در واحدهای صنعتی مدرن، با توجه به افزایش حجم تولید و نیاز به کیفیت و دقت بالاتر در محصولات و خروجی نهایی، ناگزیر به استفاده از سیستم‌هایی برای اندازه‌گیری وزن می‌باشیم که به طور خاص برای فرآیند توزین طراحی شده‌اند
لودسل دیجیتال
با یک لودسل معمولی ولتاژ خروجی آنالوگ (که از این پس به عنوان لودسل آنالوگ برای تشخیص آن از لودسل دیجیتال نامیده می شود)، تبدیل آنالوگ به دیجیتال (A/D) در نشانگر انجام می شود. از طرف دیگر لودسل های دیجیتال با استفاده از مبدل داخلی A/D تبدیل A/D را انجام می دهند. پس از پردازش محاسباتی برای اصلاح ویژگی های خروجی لودسل، یک سیگنال دیجیتال به نشانگر لودسل دیجیتال ارسال می شود.