خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "باسکول"

علم توزین و اندازه گیری و معیارهای وزن و اندازه گیری
در روش معمولی توزین تجاری با قرار دادن اوزان در یک ترازو و کالا باشد وزن در دیگری، و سپس مشاهده زمانی که کافی است تعادل ایجاد می شود، برای توزین های علمی غیر قابل قبول است،
سیستم کارکرد توزین نوار نقاله (Belt Scale)
سیستم توزین نوار نقاله امروزه در سراسر دنیا استفاده می شود. در بخش های متنوع صنایع مانند بسته بندی و در بخش های مونتاژ این دستگاه را به صورت کاربردی استفاده می کنند. وظیفه اصلی که این دستگاه بر عهده دارد جابجایی و حمل و نقل تمامی اجسام در واحدهای متنوع می باشد.
کالیبره کردن دستگاه توزین با استفاده از وزنه
همانطور که میدانید لودسلها به صورت ابزارهای بسیار دقیق طراحی و ساخته می شوند. علیرغم دقت بالای آنها در نمایش وزن، این دقت در روند اندازه گیری وزن و بهره برداری از این ابزار به تدریج کم و کمتر میشود. برای حصول اطمینان از درستی عملکرد سلول بار در یک سیستم توزین، باید نمایشگر وزن پس از هر بار تخلیه بار به عدد صفر برگردد. همچنین لودسل باید قادر باشد حتی در صورت عوض شدن محل بار (بارگیری نامتوازن) عدد وزن را به درستی نشان دهد. اگر در هر یک از موارد گفته شده صفحه توزین عملکرد درستی نداشته باشد باید کالیبراسیون انجام شود. بدون انجام کالیبراسیون، نمی توان به دقت و صحت داده های یک سیستم توزین اعتماد کرد.
توزین در صنعت
در واحدهای صنعتی مدرن، با توجه به افزایش حجم تولید و نیاز به کیفیت و دقت بالاتر در محصولات و خروجی نهایی، ناگزیر به استفاده از سیستم‌هایی برای اندازه‌گیری وزن می‌باشیم که به طور خاص برای فرآیند توزین طراحی شده‌اند
باسکول چیست و انواع آن کدام است؟
باسکول معمولا به ترازویی گفته می‌شود که وزن‌های بالاتر از ۷۰ کیلوگرم را توزین می‌کند.
استرین گیج Strain Gauge
وقتی بر جسمی نیرو وارد میگردد استرس و استرین ایجاد میشود . استرس معرف مقاومت درونی جسم در مقابل نیرو است و استرین در حقیقت بیانگر جابجائی و تغییر شکل جسم میباشد .استرین گیج یا کرنش سنج در واقع برای اندازه گیری کرنش و تغییرات فیزیکی ناشی از اعمال فشار بر جسم طراحی گردید است و معمولا استرین گیج ها را از سیم هایی با جنس مس نیکل می سازند و به شکل رفت و برگشت روی پلاستیک های مقاومی می چسبانند.