خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2023"  از "شهریور"

NFT چیست
NFT ها به دارایی های دیجیتالی کلکسیونی تبدیل شده اند که دارای ارزش هستند، درست مانند نحوه حفظ ارزش هنر فیزیکی.
استرین گیج Strain Gauge
وقتی بر جسمی نیرو وارد میگردد استرس و استرین ایجاد میشود . استرس معرف مقاومت درونی جسم در مقابل نیرو است و استرین در حقیقت بیانگر جابجائی و تغییر شکل جسم میباشد .استرین گیج یا کرنش سنج در واقع برای اندازه گیری کرنش و تغییرات فیزیکی ناشی از اعمال فشار بر جسم طراحی گردید است و معمولا استرین گیج ها را از سیم هایی با جنس مس نیکل می سازند و به شکل رفت و برگشت روی پلاستیک های مقاومی می چسبانند.