خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2024"  از "دی"

استاندارد ONViF چیست و چگونه کار می کند؟
ONVIF یک پروتکل استاندارد صنعتی در سراسر جهان است که در ارتباطات بین دوربین‌های تحت شبکه مورداستفاده قرار می‌گیرد. DVR ها، NVR ها و VMS ها. اکثر دستگاه‌های مدرن CCTV تحت شبکه با ONVIF سازگار هستند و از بعضی از پروفایل‌های آن استفاده می‌کنند.