بارنامه بتن

در کارگاه های بتن نیاز هست بجای قبض باسکول معمول بارنامه بتن که شامل پارامترهای مخصوص ساخت بتن میباشد درج گردد . به همین دلیل ما در شرکت توزین نگار ورژن مخصوص کارگاههای بتن را طراحی وتولید نموده ایم تا پاسخگویه نیاز های این صنعت باشیم.

همانطور که در تصاویر ملاحظه مینمایید توزین خالی تراک میکسر به صورت عادی انجام میگردد ولی توزین پر تراک میکسر با استفاده از منوی بارنامه بتن و با ورود اطلاعات و پارامترهای مخصوص بتن صورت می گردد و در نهایت بارنامه بتن ایجاد و چاپ می شود.

<